100% prírodná
tepelná a akustická
izolácia z ovčej vlny

Woolstyle

Slovenský výrobca
izolácie z ovčej vlny

Spoločnosť Wool Style priemyselne spracováva ovčiu vlnu na tepelnú a zvukovú izoláciu s názvom Gold isolation®, ktorá je ako jediná na trhu 100% ekologická. Výrobný proces je špecifický, pracujeme s novou vlastnou chránenou technológiou spracovania ovčej vlny na prírodnú izoláciu bez umelých spojív. Izolácia je starostlivo ochránená pred plesňami, moľami, iným škodcom a horeniu. Izolácia dosahuje vynikajúce tepelnoizolačné a zvukové vlastnosti, ktoré nemajú tendenciu postupne sa strácať, ale zostávajú po celé desaťročia rovnaké.

ČÍTAJ ĎALEJ

Filozofia

Rešpekt a hlboká úcta k základným spôsobom tradičného života slovanských predkov, tvorí hlavnú hodnotovú ideu spoločnosti Woolstyle. Neodmysliteľná, nadčasová kultúra ovčiarstva je myšlienkou pretvorená do čistého a moderného produktu, nesúci všetky atribúty prísnych noriem, náročných štandardov a potrieb súčasnosti.

Práve toto je spoločnosť Woolstyle. Dynamický tím ľudí s priamočiarou stratégiou, odbornosťou a s pravidlami korektnosti voči všetkým svojím partnerom. Sme tu a chceme byť pre ďalšie generácie, ako naša izolácia z ovčej vlny. Ukrýva v sebe náročný technologický vývoj a unikátne technické riešenia. Majú zabezpečiť a garantovať dlhoročnú spoľahlivosť pre spokojný život všetkých klientov, ktorým v najväčšej miere záleží na svojom zdraví, mikroklíme svojho domova a v neposlednom rade na prvotriednej kvalite a dobrej kondícii svojej životnej investície. Príďte sa presvedčiť prvým dotykom.

História

Po dlhoročnom štúdiu v oblasti stavebníctva v spojení s ovčiarstvom a spracovaním ovčej vlny v našej krajine, sa spoločnosť zaoberala výskumom a vyvinula novú unikátnu technológiu spracovania ovčej vlny na čisto prírodnú izoláciu, spĺňajúcu nároky a požiadavky trendu dnešnej doby, v ktorej slovné spojenie návrat k prírodným materiálom a slovo ekológia pre nás veľa znamenajú.

Izolácia sa tak stáva odkazom tradičných hodnôt života našich starých rodičov, ktorý využívali prírodné materiáli vo svoj prospech celé stáročia a v spojení s našou technológiou dáva nový rozmer do budúcna.

Technológia

Gold isolation®, vlastná
chránená technológa
výrobného procesu

Technológia výroby izolácii Gold isolation vyzdvihuje jedinečné vlastnosti ovčej vlny a zároveň prináša nový pohľad na prírodné izolácie.

ČÍTAJ ĎALEJ

V súlade s prírodou

Ovčia vlna má výborné tepelno-izolačné a termoregulačné vlastnosti, ktoré v spojení s našou technológiou výroby dávajú nový rozmer kvality prírodnej izolácie. Ovčí vlas sa skladá z tisícky šupinovitých buniek, ktoré sa prekrývajú a vytvárajú tak nepreniknuteľnú izolačnú hrádzu proti zmenám teploty a dokáže chrániť nie len pred chladom, ale aj pred teplom z vonkajšieho prostredia, tým je výborne prispôsobená aj do extrémnych klimatických podmienok. Súčiniteľ tepelnej vodivosti našich izolácii dosahuje vysoké hodnoty 0,034 – 0,040 W/m.K.

Medzi unikátne vlastnosti ovčej vlny patrí jej hydrofóbny povrch, vďaka ktorému nestráca po nasiaknutí vodou svoje izolačné vlastnosti a hygroskopickosť, ktorá sa vyznačuje tým, že ovčia vlna je schopná pohlcovať vodu až do 40% svojej hmotnosti, pričom zostáva na dotyk suchá a vlhkosti sa rýchlo zbaví. Pri vyparovaní vlhkosti dochádza k viacerým javom, na ktoré ovčia vlna samovoľne reaguje, vzhľadom na zmenu podmienok v ktorých pôsobí. V letnom období dokáže príjemne ochladiť a to na základe vonkajšej teploty, ktorá ak narastá, súčasne zohrieva ovčiu vlnu, ktorá začne uvoľňovať vlhkosť, čo má za následok spotrebu tepla na výparné teplo, teda stena sa ochladzuje. Výsledkom je zmenšenie prúdenia tepla do domu. V porovnaní s ostatnými izoláciami tak dokáže naša izolácia znížiť teplotu interiéru až o 7˚C. Naopak v zimnom období pri poklese teplôt, kedy je izolácia ochladzovaná, dochádza v nej vo zvýšenej miere ku kondenzácii, kde sa uplatňuje jej špecifická schopnosť pohlcovať vlhkosť bez znehodnotenia je tepelno-izolačných vlastností. Pri tomto jave s názvom sorpcia tak dochádza k uvoľneniu tepla, takzvané sorpčné teplo, ktoré má za následok zníženie tepelných tokov z domu a zvyšuje teplotu v interiéri až o 4˚C.

Vo všeobecnosti je ovčia vlna zdravotne a hygienicky nezávadná, jej antibakteriálne vlastnosti sú vynikajúce, viaže na seba mnohé škodlivé substancie, vrátane rady vírusov a baktérii, pričom obmedzuje ich rozklad, či množenie. Reguluje vlhkosť vzduchu v domácnosti a udržuje optimálnu mikroklímu, neutralizuje a pohlcuje rôzne prchavé látky ako sú aldehydy, formaldehydy, cigaretový dym a ozón, ktoré môžu podstatnou mierou ovplyvniť život alergikov. Naša izolácia pomáha chrániť zdravie ľudí aj tým, že zabraňuje vytváraniu plesní v obytnom priestore, ktoré veľkou mierou zasahujú do zdravia človeka.

Ovčia vlna disponuje vysokou teplotou samovznietenia 560˚C, preto je dobre odolná voči horeniu, je od prírody samozhášacia, to znamená, že pri zastavení pôsobenia zdroja tepla od izolácie, sama zhasína, nevytvára žiadne riziko nadýchania sa škodlivých plynov a nekvapká, tým nespôsobuje rozšírenie horenia. Pre našu izoláciu tak nie sú potrebné žiadne ďalšie úpravy a dosahuje výborné protipožiarne hodnoty. Izolácia Gold isolation® sa nedeformuje, je pevná, pružná a ľahká, preto sa veľmi dobre prispôsobuje rôznym dutinám a priestorom v konštrukciách. Vďaka špirálovitému tvaru molekúl ovčej vlny sa jej vlákno dokáže natiahnuť o 50% svojej dĺžky a následne rýchlo vrátiť do pôvodného stavu. Táto mechanická pružnosť ovčej vlny tak zaisťuje funkčnosť a tvarovú stálosť izolácie. Vďaka hustej štruktúre má veľmi dobré akustické vlastnosti. Schopnosť pohlcovať zvuk a tlmiť kročajový efekt tak uspokojí vysoké nároky pre zvukovú izoláciu v rôznych stenových, stropných a podlahových konštrukciách. Používa sa ako moderná izolácia na odhlučnenie výrobných a kancelárskych priestorov, komerčných objektov a budov s rôznym využitím.

Používa sa najmä v drevených stavbách, nízko-energetických a pasívnych domoch, ale taktiež je ideálna do akýchkoľvek podkrovných, podlahových a stropných konštrukcií. V stavbách dokáže šetriť iné stavebné materiály a tiež minimalizuje energetické náklady počas celej doby životnosti. Dodáva sa v rolkách, je vysoko prispôsobivá, elastická, jej montáž je jednoduchá a veľmi príjemná, nedráždi pokožku, oči a preto nie sú pri nej potrebné žiadne ochranné pomôcky. Oproti iným materiálom si ako jediná na trhu zachováva po celú dobu izolovania tvarovú stálosť, zdravotnú a hygienickú nezávadnosť, vynikajúce tepelno-izolačné a zvukové vlastnosti. Vzhľadom na to, že izolácia prirodzene dýcha a samovoľne pracuje s vlhkosťou, neodporúčame použiť ochranné fólie, čím znižujeme aj pracovnú náročnosť a náklady na izolovanie..

V súčasnej dobe je podľa nášho názoru dôležité predovšetkým dbať o zdravie, aktívny životný štýl a príjemný pocit v obytnom priestore, preto naša izolácia zabezpečuje kvalitnú úroveň života a dobrý spánok v pohodlí domova. Tepelná a zvuková izolácia z ovčej vlny Gold isolation ® sa vďaka týmto vlastnostiam stáva jednotkou v unikátnosti a izolovaní.

Unikátnosť
ovčej vlny

Horľavosť

Vďaka vysokému stupňu samovznietenia (560°) a samozhášavosti ovčej vlny zabezpečuje naša izolácia kvalitnú ochranu proti požiaru.

Regulácia vlhkosti

Ovčia vlna výborne pracuje s vodou a vodnými parami, reguluje vlhkosť vzduchu a preto vytvára ideálnu mikroklímu v ovzduší Vášho domova, bez plesní.

Prírodný materiál

Naša izolácia je vyrobená zo 100% čistej vlny, bez prímesí a umelých spojív.

Zdravie

Ovčia vlna je zdravotne a hygienicky úplné nezávadná, jej antibakteriálne vlastnosti sú vynikajúce, preto je vhodná aj pre alergikov.

Tepelná izolácia

Naša prírodná izolácia z ovčej vlny dosahuje vynikajúce tepelno izolačné hodnoty (0,0034 – 0,0040 W/m.K).

Akustická izolácia

Ovčia vlna výborne pohlcuje zvuk a dosahuje vysoké triedy zvukovej pohltivosti. Naše akustické filce tak zabezpečujú zvukové odizolovanie rôznych konštrukcií stavieb.

Obnoviteľná surovina

Ovčia vlna je trvale obnoviteľná surovina a výroba izolácie a z nej environmentálne vhodná.

Kvalita

Ovčia vlna je vynálezom prírody, nedeformuje sa a nestráca izolačné vlastnosti po celé desaťročia. 20 ročná záruka s doživotnou garanciou.

Prečo gold
isolation®?

 • Izolácia je ako jediná na trhu 100% ekologická, bez prímesi a umelých spojív
 • Výhody izolácie spočívajú v unikátnosti materiálu, akým je ovčia vlna už po celé stáročia a taktiež v jedinečnom procese výroby pomocou chránenej technológie
 • Ovčia vlna ako prírodný materiál samovolne termoregulačne reaguje na zmenu podmienok v ovzduší, čo znamená, že v lete chladí a v zime ohrieva
 • Pomocou našej izolácie pomáhame šetriť energetické náklady na bývanie
 • Výborne pracuje s vodou a vodnými parami, má vysokú schopnosť pohlcovať vlhkosť, pritom nestráca izolačné vlastnosti
 • Difúzne priepustná, reguluje vlhkosť vzduchu a preto vytvára ideálnu mikroklímu v ovzduší Vášho domova bez plesní
 • Izolácia Gold isolation® je hygienicky a zdravotne nezávadná
 • 20 ročná záruka na výrobok s doživotnou garanciou
 • Filtruje rôzne škodlivé substancie ako radu vírusov, formaldehydov, aldehydov, ozón a podobne, doporučuje sa hlavne pre alergikov
 • Vďaka vysokému stupňu samovznietenia a samozhášavosti zabezpečuje kvalitnú ochranu proti požiaru
 • Vlákno ovčej vlny dosahuje veľmi dobrú mechanickú pružnosť, naša izolácia je preto vhodná do akýchkoľvek tvarov podkroví a stien
 • Ovčia vlna je trvale obnoviteľná surovina, výroba izolácie z nej je environmentálne vhodná a nezaťažuje životné prostredie
 • Stálosť materiálu je garantovaná počas celej pôsobnosti izolácie v stavbe, to znamená, že časom nespadá, nedeformuje sa a nestráca svoje termoregulačné a izolačné vlastnosti

Produkty

Prírodné izolácie
s výnimočnými vlastnosťami

Vyberte si z našej ponuky vhodný typ izolácie, ktorý splní všetky Vaše požiadavky.

ČÍTAJ ĎALEJ

Gold isolation ®
Normal

Nízka objemová hmotnosť uľahčuje manipuláciu pri montáži a pritom zachováva výborné termoregulačné vlastnosti prírodnej izolácie z ovčej vlny.

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,040 W/(m.K)
 • Zvuková pohltivosť C
 • Trieda reakcie na oheň E,B2
 • Trieda presnosti tolerancie hrúbky T5
 • Teplota samozápalu 560°C
 • Objemová hmotnosť 14 kg/m3
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Normal 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Normal 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Normal 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Normal 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Normal 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Normal 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Normal 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Normal 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Normal 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Normal 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.

Gold isolation ®
Silver

Optimálne riešenie pre izolovanie rôznych typov stropných, podlahových a stenových konštrukcií.

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,039 W/(m.K)
 • Zvuková pohltivosť C
 • Trieda reakcie na oheň E,B2
 • Trieda presnosti tolerancie hrúbky T5
 • Teplota samozápalu 560°C
 • Objemová hmotnosť 18 kg/m3
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Silver 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Silver 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Silver 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Silver 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Silver 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Silver 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Silver 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Silver 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Silver 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Silver 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.

Gold isolation ®
Platinum

Izolácia vytvorená pre vyššie nároky na izolačné a zvukové vlastnosti

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,036 W/(m.K)
 • Zvuková pohltivosť C
 • Trieda reakcie na oheň E,B2
 • Trieda presnosti tolerancie hrúbky T5
 • Teplota samozápalu 560°C
 • Objemová hmotnosť 22 kg/m3
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Golden 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Golden 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Golden 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Golden 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Golden 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Golden 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Golden 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Golden 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Golden 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Golden 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.

Gold isolation ®
Platinum

Vďaka ideálnej hmotnosti vyzdvihuje najvyšší štandard izolácie všetky jedinečné vlastnosti ovčej vlny a preto dosahuje tie najlepšie zvukové a tepelné izolačné hodnoty.

 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/(m.K)
 • Zvuková pohltivosť C
 • Trieda reakcie na oheň E,B2
 • Trieda presnosti tolerancie hrúbky T5
 • Teplota samozápalu 560°C
 • Objemová hmotnosť 22 kg/m3
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Platinum 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Platinum 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Platinum 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Platinum 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Platinum 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.
Oznacenie Hrúbka
(mm)
Šírka
(mm)
Dĺžka
(mm)
Gold Isolation® Platinum 50 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Platinum 80 500 600 700 800 900 1000 5000
Gold Isolation® Platinum 100 500 600 700 800 900 1000 4000
Gold Isolation® Platinum 120 500 600 700 800 900 1000 3000
Gold Isolation® Platinum 150 500 600 700 800 900 1000 3000
V prípade požiadavky na neštandardné rozmery izolácie nás prosím kontaktujte a dokážeme vám vyrobiť izoláciu podľa vašich požiadaviek.

Gold isolation ®
voľná ovčia vlna

Výberová ovčia vlna, vhodná na vyplnenie škár, dutín a ťažko dostupných miest v konštrukcii.

 • V ponuke 5 a 10 kg balenie

Gold isolation ®
pásy

Izolačné pásy z ovčej vlny pre izolovanie drážok v zrubových drevostavbách a utesnenie rôznych špár v drevených konštrukciách.

 • Hrúbka 50 mm
 • Šírky 100, 150 a 200 mm

Parametre izolačných pásov sú odvodené od základných typov izolácii: NORMAL, SILVER, GOLDEN, PLATINUM.

Izolácie pre
včelárov

100% prírodná izolácia
s unikátnymi vlastnosťami

Pripravujeme nový typ izolácie pre včelárov na zateplenie úlov ovčou vlnou. Je to nový produkt, ktorý je zatiaľ vo vývojovom štádiu, ale ak máte otázky ohľadom toho produktu, neváhajte nás kontaktovať.

KONTAKT

Ovce

Ovca vás odieva,
zahreje a nasýti. (Slovenské príslovie)

História ovčiarstva na Slovensku, ako aj vo svete nám má čo povedať, korene siahajú hlboko do minulosti, preto si dovolíme Vám priblížiť ako ovčiarstvo vzniklo a aké sú ovečky pre človeka dôležité od dávnej minulosti, až po dnešnú súčasnosť.

ČÍTAJ ĎALEJ

História ovčiarstva

História ovčiarstva na Slovensku, ako aj vo svete nám má čo povedať, korene siahajú hlboko do minulosti, preto si dovolíme Vám priblížiť ako ovčiarstvo vzniklo a aké sú ovečky pre človeka dôležité od dávnej minulosti, až po dnešnú súčasnosť.

Ovca a človek, najstaršie kontakty

V každodennom zhone si človek pri uplatňovaní svojich ambícií vzťah medzi sebou a ovcou ani neuvedomuje. Pritom tento vzťah je výnimočný, že ho nemožno prirovnať k žiadnemu živočíšnemu druhu. Svojimi biologickými a úžitkovými vlastnosťami ovca najviac prispela k civilizačnému procesu človeka a ľudskej spoločnosti. V mnohých prípadoch proces podmieňovala.

Ovca je jednoznačne najstarším domácim zvieraťom na svete. Nálezy z neolitickej osady Zawi Chemi Shanidar, v severovýchodnom Iraku posúva obdobie jej domestikácie do obdobia 11 tisíc rokov pre n. l., čo je o 3,5 tisíc rokov skôr, ako svedčia doklady o domestikovaní psa. Jej hospodársky význam, dôležitosť a užitočnosť pred ostatnými zvieratami potvrdzuje fakt, že čo do počtu chovaných jedincov je najpočetnejšie chovaním zvieraťom na svete. Svojimi mimoriadnymi úžitkovými vlastnosťami sa oproti iným zvieratám vynikajúco uplatnila v rôznych klimatických podmienkach takmer na všetkých kontinentoch sveta. Je užitočná v podmienkach, kde iné hospodárske zvieratá vôbec nie sú schopné existovať. Ovca je zvieraťom, v spojitosti s ktorým vznikla a vyvinula sa plemenárska práca a zootechnická veda. Nie je zvieraťom s agresívnymi vlastnosťami, z jej mnohých povahových vlastností si ľudstvo bralo príklad, rozvíjalo ich a aplikovalo na seba.

Vstúpila do mytológie, stala sa súčasťou náboženských podobenstiev, predstáv, vyjadrení i zobrazení, preto neudivuje, že sa stala pre mnohé národy symbolom, neodmysliteľnou súčasťou ich vlastnej existencie.

Vo veľkej miere sa ovca so svojimi danosťami dotýka aj nás Slovákov. Nie bezdôvodne sa k ovci obracajú a upriamujú na ňu pozornosť naši starší i novovekí ekonómovia, poľnohospodári aj literáti.

Anton Bernolák, väčšine nám známi ako lingvista a organizátor kultúrneho života, bol aj význačný poľnohospodársky odborník, ktorý vo vzťahu k ovci v roku 1790 píše: ʺAk sa prihliada na všeobecný úžitok , najužitočnejšie zviera v hospodárstve je ovca. Na ovci niet jednej čiastky, ktorá by nepriniesla nejaký osoh.: vlna, koža, mäso, mlieko, vnútornosti, to všetko sa dá zužitkovať a hnoj je na hnojenie polí.ʺ

V našich hospodárskych dejinách hrala ovca vždy významnú rolu. Až do druhej polovice 19. Storočia bola najvýznamnejším producentom konzumného mäsa, mlieko a výrobky z neho boli základom každodennej stravy. Do odevov a kožušín z jej vlny sa náš národ obliekal. Ovca poskytovala produkty, ktoré boli často jediným tržným roľníka.

Produkcia vlny umožňovala rozvoj domáckeho remeselného spracovania vlny. Zavedenie chovu merinových oviec podmienilo zakladanie súkeniek, otvorilo dokorán dvere parnému stroju do výroby a vytvorilo vyspelé odvetvie textilného priemyslu so širokou škálou technicky vyspelých a do tých čias neznámych strojov. V tomto priemysle pracovalo veľa ľudí, ktorý v ňom našli prácu a zdroj obživy pre svoje rodiny.

Chov oviec umožňoval ekonomicky zúročiť naše prirodzené bohatstvo lúk a pasienkov, čo inými druhmi zvierat nebolo možné. Ovca bola zvieraťom, ktoré umožnilo nášmu národu byť sebestačným v odievaní, výrazne napomáhala výžive obyvateľstva, podporovala jeho zamestnanosť, pomáhala obnovovať úrodnosť pôdy, udržiavala ekológiu krajiny, pozitívne zasiahla do vývoja našej národnej slovesnosti, spevu, zvykoslovia a kultúry.

Merino

Merinky, ako typ jemnovlnových oviec pochádzajú pravdepodobne z Ázie, odkiaľ sa rozšírili do celej oblasti Stredozemného mora. Dostali sa do Grécka, Macedónie, Talianska a rímskou kolonizáciou aj do Španielska. Tu sa vyšľachtili dva základné kmene, z ktorých postupne vznikali mnohé merinové plemená a typy na celom svete.

Ovplyvnili vznik slovenskej merinky. Pochádzaju zo španielsych meriniek, prevezených na územie dnešného Slovenska po roku 1775 na cisárske majetky v Holíči, okres Senica. Pred rokom 1990 sa na Slovensku chovalo niekoľko merinských plemien, ktoré boli u nás samostatne šľachtené a ktoré pochádzali najmä z bývalého Sovietskeho zväzu (stavropolské merino, kaukazské merino, askánske merino), ale aj Nemecka (nemecké výkrmové merino označované aj ako fleisch merino) a Australské (australske merino).

Po unifikácií fylogeneticky príbuzných merinských oviec sú v súčastnosti všetky merinské ovce chované na Slovensku vedené pod názvom "merino". Výnimkou je askánske merino, ktoré je aj dnes chované na slovensku v čistokrvnej forme v niekoľkých šľachtiteľských chovoch. Ovce plemena najmenej zastúpené.

Ovce plemena merino sú chované najmä v južných a juhovýchodných oblastiach Slovenska do 500 metrov nadmorskej výšky a 500 mm dažďových zrážok. Zvieratá maju stredný telový rámec, chrbát je rovný a široký s dostatočne osvalenými stehnami. Vlna je biela, chumáčiky sú valcovitého tvaru, vlna nemá cvernovitý chrakter, dľžka vlny je pri ročnej striži 70 až 100 mm. Rúno je uzavreté, bez nadvlasov, bez pigmentu. Pigment nie je ani na koži. Merinské ovce majú dokonalý obrast celého

tela vlnou. Do roku 1990 sa merinské ovce šľachtili v prvom rade na vlnovú úžitkovosť, po uvedenom období sa pomocou plemien vytvára kombinovaný vlnovo-mäsový typ s vyššou plodnosťou (mäso-plodný typ) respektíve mäsovo mliekový úžitkový typ.

Pôvodná valaška

Pôvodná valaška patrí do skupiny capových oviec, chovaných na Balkáne. Valašské ovce sa dostali na územie dnšného Slovenska s valašskou kolonizáciou v 13. a 14. Storočí. Tieto ovce sa na Slovensku chovali celé genrácie v nadmorskej výške 600-1200 metrov a to na Liptove, Kysuciach, Orave, Spiši, v oblasti Nízkych tatier, Veľkej Fatry a Malej Fatry a Spišskom Rudohorí.

Dnes sa pôvodné plemeno valašky vyskytuje už len ojedinelo v najdrsnejších klimatických horských a podhorských oblastiach severného a stredného Slovenska. Na podklade valašských oviec bolo na Slovensku vyšľachtené plemeno zošľachtená valaška, ktoré postupne vytlačilo pôvodnú valašku a stalo sa našim najrozšírenejším plemenom.

Valaška patrí k najpôvodnejším ovciam v Európe, pôvodne hrubo vlnové plemeno s trojstranou úžitkovosťou (mlieko, mäso, vlna), bolo postupne prispôsobené pre salašnícky spôsob chovu. Plemeno valaška je charakteristické živým temperamentom, pevnou konštrukciou, dobrou otužilosťou, skromnosťou a dobrou chodivosťou v členitom teréne. Valašky výborne odolávajú nepriaznivým poveternostným vplyvom (fujavice, rýchla zmena počasia, jarné a jesenné nočné mrazy).

Ďalej sú vhodné pre košarovanie pod otvoreným nebom i v daždivom počasí, čomu zodpovedá charakteristická stavba rúna. Vyznačujú sa dobrou schopnosťou prispôsobiť sa drsnejším podmienkam horských a podhorských oblasti stredného a severného Slovenska. Pôvodné plemeno valaška môžeme stručne charakterizovať ako plemeno s troma úžitkovými vlastnosťami. Relatívne najvýraznejšie je vyvinutá mlieková úžitkovosť, potom nasleduje úžitkovosť vlnová a na poslednom

mieste úžitkovosť mäsová (nízka živá hmotnosť jahniat pri odstave, nízka hmotnosť dospelých oviec a nízka plodnosť). Plemeno valaška je malého telesného rámca. Základná farba vlny je biela, avšak valašské ovce sa vyskytovali vo viacerých farebných odtieňoch.

Cigája

Cigája patrí medzi najstaršie pôvodné domáce plemeno a jedno z najstarších čiernohlavých plemien, ktoré sa chové predovšetkým na strednom a východnom Slovensku, v oblasti Turca, Banskej Bystrice, Zvolena a Bardejova, v nadmorskej výške od 500 do 800 m. Pochádza z oblasti dolného Dunaja.

Pôvodné ovce mali čiernu i bielu vlnu. Vzájomným párením vznikali rôzne odtiene, pretože priemysel požadoval bielu vlnu. Cigájske ovce sú druhým najpočetnejším zastúpeným plemenom chovaným na Slovensku. Ide o polojemno vlnové plemeno, ktoré veľmi dobre znáša salašnícky spôsom chovu. Vyznačuje sa veľmi dobrou chodivosťou. Má strede veľký telový rámec, hlava a nohy sú pokryté čiernym krycím vlasom.

Vlna je biela, polouzavretá, sporadicky sa vyskytuje v rúne nežiadúci čierny vlas. Cigája je plemeno s kombinovanou úžitkovosťou, zamerané na produkciu mlieka s jatočných jahniat. Základnou formou šľachtenia je čistokrvná plemenitba, respektíve zošľachťovacie kríženie so zámerom zlepšiť produkciu mlieka a mäsa a vytvoriť tak mäsovo-mliekový úžitkový typ.

ZOŠĽACHTENÁ VALAŠKA

Vznikla kombinačným krížením pôvodnej hrubo vlnovej valašky s baranmi rôznych polojemnovlnových a polohrubovlnových plemien, v prvej fáze najmä s plemenom texl, v ďalšej fáze s anglickými polohrubovlnovými plemenami lincoln a leicester. V menšej miere sa použili v procese zošľachťovania barany plemena Hampshire a cheviot.

Cieľavedomým zošľachtovaním v rokoch 1950 až 1982 sa dosiahlo zlepšenie kvalitatívnych vlastností a kvalitatívnej produkcie vlny, ako aj zvýšenie živej hmotnosti a produkcie mlieka bahníc, pričom sa zachovala dobrá chodivosť a prispôsobivosť k drsnejším klimatickým podmienkam. V procese šľachtenia došlo aj k zlepšeniu exteriéru. Plemeno bolo uznané v roku 1982 ako nové polohrubovlnové plemeno oviec s kombinovanou úžitkovosťou.

Zošľachtená valaška sa chová prevažne v podhorských a horských oblastiach Slovenska (najmä Orava, liptov a Spiš), v nadmorskej výške viac ako 800 metrov. Je najpočetnejšie zastúpeným plemenom na Slovensku.

Ovčia vlna

Objavte jedinečné
vlastnosti ovčej vlny

Ovčia vlna je vzácna surovina. Možno ju označiť ako najstaršiu textilnú surovinu, z ktorej si človek vyrábal oblečenie. S týmto faktom sa stretávame aj u najstarších civilizácií ako sú Babylónci, Peržania, Egypťania, kde spracovanie vlny na plátno malo dlhotrvajúcu tradíciu.

ČÍTAJ ĎALEJ

Vlastnosti

Ovčia vlna je vzácna surovina. Možno ju označiť ako najstaršiu textilnú surovinu, z ktorej si človek vyrábal oblečenie. S týmto faktom sa stretávame aj u najstarších civilizácií ako sú Babylónci, Peržania, Egypťania, kde spracovanie vlny na plátno malo dlhotrvajúcu tradíciu. Neskôr tieto civilizácie začali z ovčej vlny vyrábať i známe vlnené koberce.

Mala vo svojej histórii niekoľko konkurentov ako napr. bavlnu, konope, ľan a hodváb, ale vždy si dokázala udržať svoje prvenstvo približne až do 80-rokov dvadsiateho storočia. Potom prišla konkurencia syntetických a iných materiálov.

Využitie

Ekonomické hľadisko však valcuje všetko okolo nás, hoci syntetické materiály sa ovčej vlne nemôžu vyrovnať. Skúsme si odpovedať na otázku, z ktorého materiálu nás oblek v zime hreje a za teplého počasia chladí, pričom odpoveď je neúprosná, pretože nie je to materiál zo syntetických, ani rastlinných vlákien, ale z vlákien z ovčej vlny. A tých predností má ovčia vlna omnoho viacej, ako napr: vzdušnosť, ľahkosť, pružnosť, nekrčivosť.

Na Slovensku salašníctvo ovplyvnilo kultúru národa. Medzi najstaršie remeslo patrí spracovanie ovčej vlny do súkna, ktoré patrilo popri ľanovom plátne k tradičným odevom. Ovečky sa strihali dva krát ročne a batohy ovčej vlny putovali zo salašov do dedin na domáce spracovanie. Vlna sa vyprala, slnkom vysušená a vybielená sa rozčesávala šľahaním motúzov po chumáčoch, čo bol prastarí spôsob.

Neskôr sa začala rozčesávať pomocou železných zubov na nástroji zvanom grampla. Gramplovaním bielej a farebnej ovčej vlny navzájom získavali odtiene sivej, čo sa nazývalo farbenie za sucha. Až potom bolo možné hebkú a jemnú kúdeľ vlny vrtivým pohybom vretena spriadať na nite.

Okrem praslice a kolovrátka sa na Slovensku zachoval aj starý spôsob pradenia hrubých nití z voľnej ruky, nazývaný druganie, ktorý používali výrobcovia papúč. Konečnou úpravou bolo valchovanie, čo je ručné zmäkčovanie ostrého vlasu nití. Nite sa zmotávali na cievky do pradien a tak boli pripravené na domácu i remeselnú výrobu súkna. To sa tkalo na krosnách a na koniec prešlo valchovaním. V teplej vode pod tlakom ťažkých šľapaji súkno zhustlo a jeho tvrdý vlas sa stal mäkký a hladký. Súkno tým stratilo až jednu tretinu svojej dĺžky, ale bolo husté a stalo sa priam nepremokavé. Zo súkna sa šili odevy.

Okrem súkna sa pripravovali i guby, tenké nite sa dávali na osnovu a hrubé na útok. Po niekoľkých riadkoch útku sa zatkávali do osnovy dôkladne rozčesané chumáče vlny a tie tvorili gubu. Bol to vrchný odev, ktorý slúžil ako ochrana pred nečasom a voda po vlasoch guby stekala, čím sa stala guba nepremokavou. Hotová guba prešla nakoniec taktiež zmäkčovaním v prúde tečúcej vody. Neskôr sa stala veľmi príjemným textilným doplnkom domácností. Ovčia vlna tak obúvala, odievala, chránila i zdobila vďaka krásnym vzorom.

štruktúra
ovčieho vlákna

V dnešnej dobe táto prírodná surovina a environmentálne aktívny materiál opäť prežíva vzostup na rebríčku popularity vzhľadom k jej neuveriteľne vzácnym vlastnostiam a to tvárnosť, pevnosť, pružnosť, ťažnosť, vodivosť tepelnej energie, hydrofóbne vlastnosti a veľa ďalších jedinečných vlastností. Vlna sa z oviec získava strihaním 1 - 2 krát do roka. Každej ovci narastie približne 2 kg vlny a niektoré plemená môžu dať aj viac. Táto surová - potná vlna obsahuje 10-45% tuku, 5-20% nečistôt ktoré sa do vlny dostávajú na pastvinách. Vlákno môže mať aj vlhkosť a to až 25%. Tuk a pot sa odstraňuje praním, čím sa získava lanolín, ktorý sa využíva v kozmetickom priemysle, lekárstve, farmakológii, pri výrobe vitamínu D3, v textilnom priemysle ako zmäkčovadlo, pri spracovaní koží, pridáva sa do pracích prostriedkov. Obsahuje viac ako 180 rôznych kyselín, 80 alkoholov, esterov, cholesterolu.

Rastlinné prímesi sa môžu z vlny odstrániť karbonizáciou, čo je použitie kyseliny sírovej. Čisté vlákno pozostáva z keratínu, pigmentu a chemicky viazanej vlhkosti. Z chemických prvkov je vo vlákne zastúpený 50% uhlík, 40% kyslík a dusík. Povrch vlákna je šupinový. Zvláštna štruktúra reťazovej molekuly dáva vláknu vynikajúcu pružnosť a ohybnosť. Preto je vlna takmer nemačkavá. Základná zložka keratínu neutralizuje formaldehyd. Škodliviny sa naviažu na molekuly keratínu a tak sa čistí vzduch od prachu, peľu, cigaretového dymu a ďalších škodlivín. Je priam úžasné, že proces čistenia prebieha stále, vlna sa teda nestáva toxickou, ale je samočistiaca. Vďaka lanolínu vo vlákne je chránená pred znečistením baktériami,

roztočmi a rôznymi mikroorganizmami. Lanolín vplýva výborne na ľudský organizmus, pôsobí protireumaticky, tonizuje, zlepšuje krvný obeh v pokožke, oddiaľuje proces starnutia, absorbuje UV žiarenie. Ovčí vlas má schopnosť dynamicky sa zmršťovať a rozťahovať vplyvom teploty okolia, preto je vlna veľmi vzdušná a voľne dýcha. Má schopnosť pohlcovať vodu až do 35% svojej hmotnosti, pričom na dotyk zostáva suchá.

Vlhkosti sa ľahko zbaví hneď, ako prostredie prestane byť vlhké. Jej pružnosť, teda obnova pôvodného rozmeru a tvaru po mechanickom pôsobení zaručuje dlhú životnosť. S pevnosťou a pružnosťou súvisí aj ťažnosť, ktorá je v porovnaní s inými textilnými materiálmi ďaleko väčšia. Spôsobuje to i chemická zložka keratínu, vlas sa bez roztrhnutia predĺži až o 30% pôvodnej dĺžky. Vlna je odolná voči plesniam a pre hlodavcov je nestráviteľná. Jediným škodcom je moľa. Od plemena ovce sa odvodzujú aj názvy vlny. Rozdeľuje sa na veľmi jemnú vlnu, ktorá ma vlas hrubý cca 14-25 mikrónov, je veľmi skaderená, mäkká a pomerne málo lesklá. Nazýva sa Merino a má dominantné postavenie. Cheviot, alebo hladké vlny (tiež anglické ovce) majú vlákna dlhé 170-400 mm, hrúbku 40-44 mikrónov, sú mierne skaderené so zvláštnym leskom.

Kríženecké vlny vznikli krížením rôznych plemien, v závislosti od regiónu v ktorom sú chované, vlákno sa podobá viac merinu, alebo cheviotu. Produkované množstvo týchto vĺn presahuje obe predošlé skupiny. Dĺžka vlákna je 100-200mm, jemnosť 27-40 mikrónov.

Použitie ovčej vlny dnes je na vrchné ošatenie, pletené odevy, spodné prádlo, ponožky, ručné pletenie, prikrývky a vankúše, nábytkové poťahové látky, koberce a v poslednom rade zatepľovanie domov. Podľa jednotlivých použití sa vlna zmiešava s inými prírodnými, alebo umelými vláknami. Vlna má neuveriteľnú kombináciu fantastických vlastností pre zdravý a ekologický život. V neposlednom rade lieči bolesť chrbtice, napätie svalov, bolesti kĺbov, poúrazové bolesti, artritídu a zabraňuje vzniku preležanín. Predchádza alergiám, alebo pri alergii pomáha zmierňovať potiaže.

Kontakt

Wool Style s.r.o.

tel: +421 911 897 998

email: info@woolstyle.sk

Office:

Zvolenská cesta 63
974 05 Banská Bystrica
Slovakia
GPS:
48.710836629398244 N
19.14200739996021 E
Odoslať

Používame cookies

Naša web-tránka používa súbory cookies, ktoré potrebuje, aby správne fungovala, dobre sa ovládala a aby sa Vám zobrazovali najmä relevantné ponuky.
Viac informácií o súboroch cookie a ochrane údajov

Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky a musia byť vždy aktívne.

Analytické cookies slúžia pre anonymný zber cenných dát zákazníckeho správania, ktoré nám umožňujú sofasoul.sk neustále vylepšovať a spríjemňovať Vám zážitok.