Wool Style Ovce Ovčia vlna Gold Isolation Kontakt

Wool Style

dynamický tím ľudí s priamočiarou stratégiou

 

 

Rešpekt a hlboká úcta k základným spôsobom tradičného života slovanských predkov, tvorí hlavnú hodnotovú ideu spoločnosti Woolstyle. Neodmysliteľná, nadčasová kultúra ovčiarstva je myšlienkou pretvorená do čistého a moderného produktu, nesúci všetky atribúty prísnych noriem, náročných štandardov a potrieb súčasnosti. Práve toto je spoločnosť Woolstyle. Dynamický tím ľudí

s priamočiarou stratégiou, odbornosťou a s pravidlami korektnosti voči všetkým svojím partnerom. Sme tu a chceme byť pre ďalšie generácie, ako naša izolácia z ovčej vlny. Ukrýva v sebe náročný technologický vývoj a unikátne technické riešenia. Majú zabezpečiť a garantovať dlhoročnú spoľahlivosť pre spokojný život všetkých klientov, ktorým v najväčšej miere záleží na svojom zdraví, mikroklíme svojho domova a v neposlednom rade na prvotriednej kvalite a dobrej kondícii svojej životnej investície. Príďte sa presvedčiť prvým dotykom.

 

Po dlhoročnom štúdiu v oblasti stavebníctva v spojení

s ovčiarstvom a spracovaním ovčej vlny v našej krajine, sa spoločnosť zaoberala výskumom a vyvinula novú unikátnu technológiu spracovania ovčej vlny na čisto prírodnú izoláciu, spĺňajúcu nároky a požiadavky trendu dnešnej doby, v ktorej slovné spojenie návrat k prírodným materiálom a slovo ekológia pre nás veľa znamenajú. Izolácia sa tak stáva odkazom tradičných hodnôt života našich starých rodičov, ktorý využívali prírodné materiáli vo svoj prospech celé stáročia a v spojení s našou technológiou dáva

nový rozmer do budúcna.

Filozofia spoločnosti Woolstyle, výrobca izolácie z ovčej vlny

História spoločnosti

Wool Style
Wool Style

Chcem dopytovať izoláciu z ovčej vlny

Izolovaná plocha m2
Hrúbka izolácie cm
Email
Telefón